Mirakelboxen Malmö Gaby Wallström Lösningsfokuserat ledarskap

Mirakelboxen

I Mirakelboxen erbjuder vi systemteoretisk lösningsfokuserad teori och praktik för ett roligare ledarskap och effektiva, effektfulla organisationer. Vi utvecklar ledare, samarbete och organisationer genom allt från individuellt ledarstöd till stöd för större organisationsförändringar. Lösningsfokuserad metod är evidensbaserad och används världen över i både offentliga, privata och frivilliga organisationer. Läs mer om Mirakelboxen

Organisation

I lösningsfokuserade organisationer finns ett stort engagemang och ansvar för organisationens mål. Arbetet med organisationens mirakel, blir verkligt för alla i organisationen. Ledarskapet i en lösningsfokuserad organisation handlar om att var och en i systemet är med och leder och bygger på en tillit och tro på varje medarbetares kompetens. Därför är ledarskapet annorlunda och roligt. Läs mer om organisation

Ledarskap

Lösningsfokuserat ledarskap är att leda så att människor leder. Ledarskapet identifierar vad som fungerar i ett team eller en organisation och vad som behövs för att göra en förändring. Med teoretiska och praktiska kunskaper om lösningsfokuserad verksamhetsutveckling, målformulering, planering och uppföljning kan du åstadkomma mirakel med ditt ledarskap. Gör skillnad i ditt vardagliga arbete som ledare och i ditt sätt att arbeta med mål, rekrytera, genomföra medarbetarsamtal och möten. Läs mer om ledarskap

 

Lösningsfokuserat ledarskap

– att skapa en tillitsbaserad organisation


Om det fungerar – gör mer av det
Om det inte fungerar – gör något annat
Laga inte det som inte är trasigt
 

Besöksadress: Hospitalsgatan 5 – Postadress: Barometergatan 4, 211 17 Malmö – Tel +46(0)703 666 614