Samarbete kan vara svårt oavsett om förutsättningarna är gynnsamma eller inte. Lösningsfokuserat samarbete hjälper till att skapa riktning, engagemang och åtagande kring ett gemensamt arbete så att saker börjar hända i en positiv riktning. God samverkan internt och externt är en förutsättning för ett lyckat resultat. Vi har lång erfarenhet av driva utveckling i samverkan mellan olika organisationer.

Lösningsfokuserat samarbete innebär: 

  • Formulering av gemensamma mål 
  • Lösningsfokuserad kommunikation 
  • Klargörande av roller, resurser, arbetsfördelning, planering och uppföljning
  • Ett tydligt fokus på det som fungerar i samarbetet

 

Ledarskap i samarbete  

När ledare från olika verksamheter skall samarbeta behövs verktyg för att fokusera på det gemensamma målet. Lösningsfokuserat förhållningssätt skapar riktning, engagemang och åtaganden trots olikheter när du ska leda tillsammans med andra ledare. Ta hjälp av Mirakelboxen om du behöver göra skillnad i samarbete. 

Processledning  

Behöver du stöd för att leda en process i din verksamhet? Mirakelboxen erbjuder verktyg för att designa och genomföra processer. Ibland kan det vara en fördel att använda en extern processledare. Vi hjälper gärna till med det. 

 

Projektledning 

Vi har stor erfarenhet av att leda projekt och vet att lösningsfokuserad projektledning ökar resultatet i projektets alla faser. Modellen för projektledning rymmer innovation, struktur och integration av projektet som en del i organisationen.Ta hjälp av Mirakelboxen för att upptäcka ett ledarskap som resulterar i skarpa projektmål, gott samarbete, fungerande kommunikation och integration av projekt. 

 

Teambuilding 

Små förändringar i ett område ger positiva förändringar även på andra område. Ett lösningsfokuserat team kan göra mirakel. Lösningsfokuserad teambuilding stärker teamet och ger verktyg för kollegial handledning, feedback och komplimanger som resulterar i att teamet tar till vara på varandras styrkor. Lösningsfokuserad teambuilding kan vara en effektfull och Kick-off med fokus på nutid och framtid. Vi gör ett upplägg som passar dig och ditt team.