Ibland händer det oförutsägbara som kräver omedelbart stöd. Vi har kunskap om ledarskap i konflikt- och krissituationer och vår erfarenhet är att lösningsfokuserad metod är användbart i kritiska situationer och konflikthantering. Vi är till hjälp med konflikt- och krishantering genom stöd i form samtal, organisering och kommunikationsplaneri