I lösningsfokuserade organisationer finns ett stort engagemang och ansvar för organisationens mål. Arbetet med organisationens mirakel, blir verkligt för alla i organisationen. Ledarskapet i en lösningsfokuserad organisation handlar om att var och en i systemet är med och leder och bygger på en tillit och tro på varje medarbetares kompetens. Därför är ledarskapet annorlunda och roligt.     

Organisationens resurs, talang och kunskap tas till vara och även de små stegen i riktning mot målet uppmärksammas. Detta skapar organisationer med förmåga att agera i nuet. I lösningsfokuserade organisationer är det möjligt att använda enkla processer och verktyg för att möta en komplex värld och komplexa uppdrag. Kulturen präglas av tydligt fokus på möjligheter, lösningar, kreativitet och innovation.

En lösningsfokuserad organisation kännetecknas av att där önskar människor vara och verka. Det skapar en arbetsmiljö där innovation, hållbarhet och god arbetsmiljö har en självklar plats. 

Mirakelboxen Malmö Gaby Wallström

En miljö att vilja vara i

Visionsarbete

Anta att det sker ett mirakel. Vad skulle vara annorlunda då? Mirakelboxen arbetar med visioner som är tillräckligt annorlunda för att de ska göra skillnad. Mirakelarbetet är arbete då visionen blir till verklighet. Kontakta Mirakelboxen för ett effektfullt visionsarbete i din organisation. 

Strategiarbete

Om det fungerar – gör mer av det. Om det inte fungerar – gör något annat. Om det inte är trasigt – laga det inte. Detta är den grundläggande filosofin i lösningsfokus som stöttar strategiskt fokus och förmåga till praktisk och pragmatiskt utvecklingsarbete av gemensamma strategier. Mirakelboxen hjälper dig att agera strategisk i planering, genomförande och implementering.

Delaktighet

Många vill ha ökad delaktighet, men få vet hur det går till i praktiken. Lösningsfokus bygger på antagandet att varje person är expert på sitt eget liv, sin egen kultur, sina egna lösningar. Kunder, brukare, medarbetare har lokal och privat kunskap som går att ta till vara på genom ökad delaktighet. Vi hjälper gärna till att designa mindre och större delaktighetsprocesser. 

Kommunikation

På samma sätt som vi skapar problem genom vårt sätt att tala och använda ord så kan vi genom kommunikation skapa lösningar. Lösningsfokus handlar om att använda språket och om att lyssna efter lösningar. Språket är nyckeln till förändring. Upptäck skillnaden med att använda dig av lösningsfokuserad kommunikation. Snacka om mirakel, använd komplimangens kraft och lösningsfokuserad kommunikationsplanering. Vi hjälper enskilda, grupper och hela organisationer att utveckla en lösningsfokuserad kommunikation. 

Organisationskultur

Det lösningsfokuserade förhållningssättet integreras enkelt i redan befintliga organisationsstrukturer och ökar motivationen både hos ledare och medarbetare. Genom att leta efter vad som redan fungerar och organisationens styrkor så skapas praktiska och pragmatiska utvecklingsplaner som leder till lösningar och effektivare organisationer. Små förändringar inom ett område i systemet ger positiva förändringar även på andra områden. Mirakelboxen hjälper dig att bygga en lösningsfokuserad organisationskultur. 

Innovation

Kreativitet kommer sällan på beställning, men i en organisation med fokus på nutid och framtid och som jobbar med mirakel är innovationskraften stor. Det finns verktyg för att i vardagen ta till vara på de små framstegen vilket leder till stabila och hållbara innovationsprocesser. Då ökar också hållbarheten för både talang och kunskap. Ta hjälp av Mirakelboxen för att få användbara verktyg för ökad innovation.

 

 

Mirakelboxen – Besöksadress: Hospitalsgatan 5 – Postadress: Barometergatan 4, 211 17 Malmö – Tel +46(0)703 666 614