Rekrytering av ledare är en utmanande process där resultatet är avgörande för organisationen. Rekryteringensprocessen är dessutom ett tillfälle för dig som arbetsgivare att visa företagets identitet. Mirakelboxen hjälper dig med delar av eller hela rekryteringsprocessen.  

Vår strävan är att rekryteringsprocessen ska göra ett positivt avtryck både hos dig som uppdragsgivare och hos kandidaterna. Processen inleds med en behovsanalys som har fokus på mål och väl genomarbetad kravprofil. Den gör vi tillsammans med utgångspunkt i dina önskemål. Vi kan därefter vara till hjälp med lösningsfokuserade intervjuer som har en tydlig struktur och ett tydligt målfokus. Vi har en vass blick för talang och kompetens inom ledarskapet samt ett stort nätverk.  

Vi har dessutom specialiserat oss på att vara ett stöd för nyrekryterade ledare. En bra start för talangfulla och kompetenta ledare kan vara en viktig hållbarhetsfaktor såväl för organisationen som för individen. 

Lösningsfokuserat ledarskap Mirakelboxen Malmö