Lösningsfokuserat ledarskap är att leda så att människor leder. Ledarskapet identifierar vad som fungerar i ett team eller en organisation och vad som behövs för att göra en förändring.

Med teoretiska och praktiska kunskaper om lösningsfokuserad verksamhetsutveckling, målformulering, planering och uppföljning kan du åstadkomma mirakel med ditt ledarskap. Gör skillnad i ditt vardagliga arbete som ledare och i ditt sätt att arbeta med mål, rekrytera, genomföra medarbetarsamtal och möten. För ledare och ledningsgrupper på alla nivåer.

Mirakelboxen Malmö Gaby Wallström Lösningsfokuserat ledarskap

Verksamhetsutveckling

All verksamhetsutveckling börjar med att sätta mål. Målen ska vara enkla, få och begripliga. Ledarens uppgift är att visa på hur det ser ut när man är framme vid målet och att tillsammans med medarbetarna arbeta för att nå dit genom planering och motivation. Ditt viktigaste verktyg är samtalen med dina medarbetare och samarbetspartners. Så skapas i praktiken det gemensamma miraklet. 

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutvecklingen kännetecknas av en sammanhållen och effektfull samtalsprocess tillsammans med dig som av olika skäl behöver komma vidare i din situation. Det kan handla om att komma tillbaka efter svårigheter, utveckla dina perspektiv på din chefsroll eller perspektiv på särskilda frågor, utveckla idéer om hur du ska komma vidare eller nå särskilda mål.

Samtalsprocessen kan vara enskilt eller i grupp.

Projektplanering

Vi har stor erfarenhet av att leda projekt och vet att lösningsfokuserad projektledning ökar resultatet i projektets alla faser. Modellen för projektledning rymmer innovation, struktur och integration av projektet som en del i organisationen.Ta hjälp av Mirakelboxen för att upptäcka ett ledarskap som resulterar i skarpa projektmål, gott samarbete, fungerande kommunikation och integration av projekt.

Kris- och konflikthantering

Ibland händer det oförutsägbara som kräver omedelbart stöd. Vi har kunskap om ledarskap i konflikt- och krissituationer och vår erfarenhet är att lösningsfokuserad metod är användbart i kritiska situationer och konflikthantering. Vi är till hjälp med konflikt- och krishantering genom stöd i form samtal, organisering och kommunikationsplaner

Teambuilding

Små förändringar i ett område ger positiva förändringar även på andra område. Ett lösningsfokuserat team kan göra mirakel. Lösningsfokuserad teambuildning stärker teamet och ger verktyg för kollegial handledning, feedback och komplimanger som resulterar i att teamet tar till vara på varandras styrkor. Lösningsfokuserad teambuilding kan vara en effektfull och Kick-off med fokus på nutid och framtid. Vi gör ett upplägg som passar dig och ditt team. 

Samarbete

Samarbete kan vara svårt oavsett om förutsättningarna är gynnsamma eller inte. Lösningsfokuserat samarbete hjälper till att skapa riktning, engagemang och åtagande kring ett gemensamt arbete så att saker börjar hända i en positiv riktning. God samverkan internt och externt är en förutsättning för ett lyckat resultat. Vi har lång erfarenhet av driva utveckling i samverkan mellan olika organisationer.

 

 

Mirakelboxen – Besöksadress: Hospitalsgatan 5 – Postadress: Barometergatan 4, 211 17 Malmö – Tel +46(0)703 666 614