Gaby Wallström

Gaby Wallström

Sen 2015 äger och driver jag Mirakelboxen AB. Jag har mångårig erfarenhet som ledare på de flesta nivåer i kommunal förvaltning. Är specialiserad på förändringsarbete i samverkan med andra organisationer. De senaste åren som ledare har jag arbetat med demokratiutveckling och lett förändringsprocesser mellan social och fysisk miljö för att skapa hållbarhet och trygghet. Utvecklingsarbetet har erhållit uppmärksamhet och fått priser både nationellt och internationellt. Jag har även varit ansvarig för psykosocialt omhändertagande vid kriser och är utbildad i debriefing och krisorganisation.

Som konsult har jag förmågan att engagera, inspirera och få saker att hända i praktiken. Jag är empatisk, målstyrd, fokuserad och tydlig. Med en god analysförmåga, lång erfarenhet av utvecklingsarbete och god kunnighet i den lösningsfokuserade metoden skapar jag genuinitet och förtroende i förändringsprocesser. Resultatet av mitt arbete visar sig i ökad innovationskraft, effektivitet och hållbarhet.

Jag är socionom och har utbildning i kvalitetsarbete och utvärdering. Jag har utvecklat lösningsfokuserad metod som vilar på systemteoretisk grund till en praktisk modell för ledarskap, samarbete och organisationsutveckling.

gaby@mirakelboxen.se
+46 (0)703 666 614

Christian Hagård

Christian Hagård

Som konsult är jag empatisk, ödmjuk och kreativ. Mitt lugn och mitt fokuserade lyssnande skapar förtroende och goda möjligheter till  människor runt omkring mig att utvecklas. Min erfarenhet av att arbeta med lösningsfokuserad metod i ledarskap, organisationer och i utmanande förändringsprocesser är till nytta i möten såväl enskilt som i större grupper.

Jag har en bakgrund som ledare i kommunal regi på flera nivåer, både inom socialtjänst, fritid och det brottsförebyggande området. Jag har ansvarat för hållbarhets och stadsutvecklingsfrågor där goda resultat påvisats genom medborgardrivna processer. Jag har startat upp och drivit flera verksamheter där lösningsfokuserad metod som vilar på systemteoretisk grund varit en avgörande framgångsfaktor.

Jag är utbildad socionom och utbildad stödgruppsledare för extraordinära händelser och kriser. Jag har studerat migration och etniska relationer samt fått flera förtroendeuppdrag inom ideell sektor med fokus på bland annat: barn och unga, mänskliga rättigheter och diskriminering.

christian@mirakelboxen.se
+46 (0)708 776 553

Jessica Schmidt

Jessica Schmidt

Som konsult är jag nyfiken, närvarande och empatisk i mitt sätt att skapa samarbete och utveckling tillsammans med människor. För mig är det självklart att människor har styrkor, resurser och kompetenser som skapar möjligheter för utveckling och ger förutsättningar för förändring. Att göra en skillnad som gör en skillnad är viktigt för mig.

Jag har närmare 15 års erfarenhet av att arbeta lösningsfokuserat i skolan, mestadels som skolkurator och de senare åren som bitr. rektor. Jag har utifrån lösningsfokuserad teori och metod utformat arbetssätt för att möta elever, grupper, klasser, kollegor och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt och se möjligheter, resurser och ansträngningar som en naturlig del i utvecklingen. Med hjälp av den lösningsfokuserade metoden har jag lyckats nå framgång och förändring för både den enskilde och på verksamhetsnivå.

Min erfarenhet av att arbeta med lösningsfokuserad metod i ledarskap och organisation är till nytta i mötet såväl enskilt som i större grupper. För mig handlar ledarskapet och organisationsutveckling om att som ledare utveckla människor utifrån deras expertis, utmana och fördjupa. Det lösningsfokuserade förhållningssättet som ledare påverkar hela kulturen i organisationen.

Jag är utbildad socionom. I mina utbildningar och handledningar utgår jag från mina erfarenheter och knyter samman teori och praktiskt handlande.

jessica@mirakelboxen.se
+46 (0)723 506 578

Profilbild på kvinna

Carina Tempel

Jag har över 30 års erfarenhet som chef varav mer än 20 år på förvaltningschef/direktör inom landsting, kommun och stat. För mig är det viktigt med gemensam riktning, samskapande och tillit. Som chef är det angeläget att bygga relationer, skapa förutsättningar för utveckling och hålla riktning.

Jag har arbetat med organisationsförändringar, verksamhetsutveckling, ledarutveckling och värdegrundsarbete.

Som konsult kan min erfarenhet komma till nytta vid ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling i grupp eller enskilt samt med mentorskap.

Jag är utbildad leg sjuksköterska med vårdlärarutbildning. Jag har läst enstaka kurser i vårdvetenskap, forskningsmetodik, ekonomi och ett flertal ledarutbildningar.

carina.tempel@gmail.com
+46 (0)709848980

 

Ann-Marie Hansson

Ann-Marie Hansson

Jag har ca 20 års erfarenhet av HR arbete, organisations och individutveckling och arbetat de flesta av de åren som HR chef. Jag brinner för att bidra till utveckling av organisationer och individer för att bidra till en enklare och bättre värld. Allt vi gör utgår från relationer och hur vi samarbetar med varandra. Mår vi bra, presterar vi bättre och det gynnar då vår lönsamhet och produktivitet, ett win-win förhållande. Att skapa högpresterande team med lika delar kring kvalité, produktivitet/lönsamhet och välmående är en av mina specialiteter.

Jag är utbildad Beteendevetare med arbetspsykologi som huvudämne. Under åren har jag även vidareutbildat mig till coach, coachande handledare med stor kunskap och erfarenheter i ett antal olika faciliteringsmetodiker för att skapa bra processer. Jag har bedrivit framgångsrika transformationer i organisationer som behövt en större förändring inom flera olika branscher. Att vara mentor och coach till ledare som behöver stöd i sin ledar- och chefsroll är något jag finner mycket stimulerande.

Som konsult har jag mycket energi, är engagerad, pragmatisk och tydlig i min kommunikation. Jag har lätt för att inspirera och anser mig ha balans mellan att vara inlyssnande och modigt ärlig samt har en stor portion humor. Att kunna läsa in situationer och observera beteende samt att upptäcka missförstånd är något jag har en utvecklad förmåga inom.
Lösningsfokus och det coachande förhållningssättet med värme och hjärta är grundstenar i mitt arbete. Resultatet av mitt arbete visar sig i ökad kvalité, produktivitet/lönsamhet och hållbara, välmående individer.

ann-marie@mirakelboxen.se
+46 (0)70 39 19 432