Kännetecknas av en sammanhållen och effektfull samtalsprocess i grupp. Det kan vara en ledningsgrupp eller annan grupp som behöver hitta nya vägar och se över sina strategier. Kan också vara en tvärgrupp som behöver utveckla sitt samarbete och/eller skapa gemensamma mål. Hur samtalsprocessen ser ut styrs utifrån era önskemål.


 


Mirakelboxen – Besöksadress: Hospitalsgatan 5 – Postadress: Ankargatan 15, 211 17 Malmö – Tel +46(0)703 666 614