Verksamhetsutveckling

All verksamhetsutveckling börjar med att sätta mål. Målen ska vara enkla, få och begripliga. Det är förutsättningen för att kunna hitta vad som fungerar och göra mer av det. Ledarens uppgift är att visa på hur det ser ut när man är framme vid målet och att tillsammans med medarbetarna arbeta för att nå dit genom planering och motivation. Ditt viktigaste verktyg är samtalen med dina medarbetare och samarbetspartners. Så skapas i praktiken det gemensamma miraklet. Vi hjälper dig som ledare i hela eller delar av din verksamhetsutveckling.

 

Mål 2016- Enkel verksamhetsplanering som håller

Är det dags för planeringsdag för att planera 2016? Mirakelboxen har en modell för enkel verksamhetsplanering som sträcker sig över hela verksamhetsåret. Modellen hjälper till att skapa mål och för att sedan hålla igång arbetet i riktning mot målet så att du inte tappar fart på vägen.

Modellen består av:

Effektfulla mål – attraktiva, realistiska och uppnåbara mål ger effekt och resultat.

Enkelhet – en enkel process gör arbetet hanterbart och roligt.

Delaktighet – engagemang och ansvar är viktiga drivkrafter för att målen ska uppnås.

Behöver du bli bättre på att leda en eller flera av de här delarna?

Använd oss som bollplank eller som processledare i delar eller hela arbetet.

Vi anpassar efter dina specifika mål och önskemål.

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om verksamhetsplanering!