I Mirakelboxen erbjuder vi lösningsfokuserad teori och praktik för ett roligare ledarskap och effektiva, effektfulla organisationer. Vi utvecklar ledare, samarbete och organisationer genom allt från individuellt ledarstöd till stöd för större organisationsförändringar. Lösningsfokuserad metod är evidensbaserad och används världen över i både offentliga, privata och frivilliga organisationer. Vårt fokus är organisationers och personers styrkor, härifrån och framåt.

Vi upptäckte lösningsfokuserad korttidsterapi på systemteoretisk grund i vårt arbete med människor i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Sedan skapade vi utifrån det en lösningsfokuserad modell för ledarskap. Under många år arbetade vi sen med framgångsrikt lösningsfokuserat ledarskap som chefer, ledare och konsulter för en mängd olika verksamheter i offentlig, privat och frivillig sektor.

Med vår långa ledarerfarenhet i kombination med en väl beprövad modell och enkla verktyg som fungerar i en komplex värld garanterar vi ett effektfullt stöd till ledare och dess organisationer. Utifrån era önskemål erbjuder vi ett passande effektfullt upplägg.

Vad är lösningsfokus?

I lösningsfokus letar du upp vad som fungerar i en given situation och gör mer av det. Det handlar om att hålla fokus på vad du önskar, vad som fungerar och att utveckla det praktiskt. Detta leder till ett positivt och pragmatiskt sätt att arbeta som ledare, samarbetspartner och organisation. Lösningsfokus vilar på systemteoretisk grund. Organisationer, grupper och individer lever i system. Små förändringar på ett område ger positiva förändringar även på andra områden i systemet. 

Grundläggande antaganden i lösningsfokus

  • Om det fungerar – gör mer av det.
  • Om det inte fungerar – gör något annat.
  • Laga inte det som inte är trasigt.

För ett roligare och mer effektfullt ledarskap