Socialtjänsten växt och vila

 

Socialtjänsten 2016

  • Hög belastning
    Ökat antal Lex Sarah anmälningar
    Risker på kort och på lång sikt
    Behov av social hållbarhet
    Fokus på arbetsmiljö

Socialtjänsten utvecklas

Nya utmaningar
Förändring och utveckling
Kvalitetskrav
Rekryteringsbehov
Nya förväntningar på ledare

Att växa och vila samtidigt

Socialtjänsten behöver vila, se över och besluta om nästa steg.

Med rätt kompetens, metoder och samlade krafter så går det.

Social arbete

Vi är 2 socionomer med lång erfarenhet och stort engagemang i socialt arbete.

Tillsammans har vi arbetat inom alla områden i socialtjänsten.

Ledarskap

Vi har startat och utvecklat många verksamheter. Flera av dem har prisats och lyfts fram som goda exempel på socialt arbete nationellt och internationellt.
Vi har lång erfarenhet av samarbete med andra interna och externa aktörer: psykiatrin, polisen, kriminalvården, migrationsverket, ideell sektor, universitet och högskolor

Några exempel:
Socialarbetare för ungdomar, Brottsofferstödet, Avhopparstöd, Kriscentum för våldsutsatta kvinnor och barn, KAST, FAST, Centralen, Socialt arbete på nätet, Områdesprogrammet Lindängen, Öppenvårdshuset Gustav, Ökat brukarinflytande inom socialtjänsten, Social jour etc.

Ledarskapsutveckling

Tillsammans har vi arbetat inom alla områden i socialtjänsten.

Vi har varit ledare på de flesta nivåer i kommunal förvaltning och haft uppdrag för att utveckla ledare och ledarskap på individ-grupp- och organisationsnivå:

Mentoruppdrag
Handledare för ledare
Utbildningar i ledarskap
Processledning av ledare
Ledarresurser i större organisatoriska förändringar och satsningar

 

Idag använder vi vår samlade erfarenhet som seniorkonsulter i Mirakelboxen för att utveckla ledare och organisationer
Lösningsfokuserad metod

Vi erbjuder teori och praktik för ett roligare ledarskap och effektfulla organisationer.

Open Space Technology
Förändringens fyra rum®

 

Vi vill göra skillnad i Socialtjänsten 2016
Vi ger både växt och vila
Kartläggning och lägesbeskrivning
Fokus på det som fungerar
Utbildning och metodträning
Utveckling av ledare och ledarskap
Organisationsutveckling
Förändringsarbete
Mål- idé- och innovationsprocesser
Insatser i delar och/eller hela systemet